Home | ABC | Plan | Contact
Gemeentelijke geschenkbon - Markten & kermissen - Raad voor lokale economie - Starterspremie - KMO-gids - Vacatures
Vacatures
 • Inleiding
 • Jobs gemeente
 • Jobs OCMW
 • Contact personeelsdien...
 • Jobsites
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Jobs gemeente (Update: 21-06-2017)
  Deskundige sportmonitor (m/v)
  Voltijds contractueel niveau Bv, graad B1-B3
  Vervangingscontract van 21 augustus 2017 tot 31 januari 2018  Functieomschrijving

  Functiebeschrijving
  Deskundige sportmonitor (vervangingscontract van 21 augustus 2017 tot 31 januari 2018)

  Doel van de functie
  Sportpromotionele activiteiten organiseren en begeleiden

  Resultaatgebieden
  * hulp bij het inhoudelijk voorbereiden van het sportpromotionele beleid
  * uitvoering geven aan het sportpromotionele beleid
  * coördineren van de sportmonitoren.

  Taakomschrijving
  * je staat in voor de begeleiding (lesgeven) van sportactiviteiten o.a. sportacademie /
     multimove, sport anders, sportkampen, sport 50+, ...
  * je adviseert de sportfunctionaris en de sportpromotor en bent betrokken bij de opmaak
     van het sportpromotieplan
  * je helpt bij de inhoudelijke voorbereiding van sportpromotionele initiatieven zoals
     programma’s opmaken, jaarplanning opmaken,…
  * je organiseert sportpromotionele initiatieven voor diverse doelgroepen, zodat die vlot
     kunnen verlopen: dit impliceert o.a.: vastleggen accommodatie, promotie, lesgevers /
     monitoren contacteren, materiaal , transport, catering, veiligheid, verzekering, gadgets,…
  * je verzorgt de administratie bij sportpromotionele initiatieven, inclusief de opmaak van
     nota 's aan het college
  * je staat in voor de afhandeling van vragen (telefonisch, email, schriftelijk)
  * je volgt de inschrijvingen op
  * je doet de evaluatie van sportpromotionele initiatieven
  * je ziet toe op de veiligheid van de deelnemers en bij vastgestelde risico's de gepaste
     acties ondernemen en rapporteren
  * je staat in voor het onthaal van de deelnemers, begeleiders, bezoekende groepen,
     leerkrachten, …
  * je coördineert de sportmonitoren: je staat in voor het aansturen, motiveren en coachen
     van deze groep
  * je staat in voor de opmaak van de werkroosters voor de sportmonitoren
  * je ziet toe op de uitvoering van de sportprogramma's door de sportmonitoren
  * je staat in voor een klantvriendelijke en correcte omgang met alle doelgroepen
  * je doet de opvolging en het onderhoud van het sportmateriaal en –infrastructuur
  * je dient EHBO toe waar nodig
  * je blijft op de hoogte van evoluties in je werkdomein en vertaalt nieuwe ontwikkelingen
     in concrete acties
  * je zorgt voor back-up van de sportpromotor bij diens afwezigheid
  * je assisteert de sportfunctionaris en sportpromotor en bij noodwendigheden van de
     dienst spring je in bij de collega’s


  Functievereisten

  Kennisniveau
  * je hebt kennis van de regelgeving die van toepassing is op je werkterrein (veiiligheid, K.B.
     organisatie actieve ontspanningsreglementen, recreatie in openlucht,…)
  * je hebt kennis van de organisatie en de interne werking van het gemeentebestuur
  * je hebt sporttechnische, didactische kennis en/of vaardigheden
  * je hebt inzicht in de structuur en de werking van de sportsector
  * je hebt basiskennis van ict-toepassingen (Word – Excel – Access)

  Zelfstandigheidsniveau
  * je bent in staat de instructies zelfstandig uit te voeren en je taken zelfstandig af te werken
  * je kan eigen acties initiëren
  * je neemt zelf snelle en efficiënte beslissingen in noodsituaties.

  Communicatief niveau
  * je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat een boodschap duidelijk, volledig en
     overtuigend over te brengen
  * je kan je communicatie goed afstemmen op elke afzonderlijke situatie
  * je bent in staat een vergadering te leiden

  Andere
  * je bent bereid om te werken tijdens avonden, weekends en feestdagen
  * ervaring als sportlesgever en ervaring met de uitwerking van sportpromotionele
     initiatieven is een aanbeveling.

  Diploma
  Minstens diploma bachelor lichamelijk opvoeding / bewegingsrecreatie


  Artikel 5: De volgende selectietechnieken (en weging) zullen worden gehanteerd:

  Selectieproef 1 – 20 Punten
  Een grondig sollicitatiegesprek of mondelinge proef. Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.


  Artikel 6: Kandidaatstelling en timing

  De kandidaturen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 20, 9550 Herzele:
  * door een aangetekende per post verzonden sollicitatiebrief (samen met een kopie van
     het hoogst behaalde diploma, kopie van het rijbewijs en uittreksel uit het strafregister
     model 1)
  * door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief (samen met een kopie van het hoogst
     behaalde diploma, kopie van het rijbewijs en uittreksel uit het strafregister model 1)
  * door de sollicitatiebrief (samen met een kopie van het hoogst behaalde diploma, kopie
     van het rijbewijs en uittreksel uit het strafregister model 1) te mailen naar
     personeel@herzele.be
  * online via de vacature databank van de VDAB

  De kandidaturen moeten uiterlijk 28 juli 2017 ingediend zijn.

  De selectieproef, zoals voorzien in artikel 5, zal doorgaan op donderdag 10 augustus 2017. De juiste uurregeling zal, na het afsluiten van de kandidaturen, individueel aan de kandidaten worden bekend gemaakt.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Jobs gemeente
      › Jobs OCMW
      › Contact personeelsdienst
      › Jobsites
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF